ayeuna tabuh

Sabtu, 08 Desember 2012

Jangjawokan (Ulah eleh - Percaya diri)

Sima aing sima maung
Sima aing ngaran ratu maung tea
Ngaran singa tea
Pangabaran buhaya tea
Singa tampak ka suhunan
Sungut hurung letah ruhai
Ditalian ku pangarti
Ditambah ku pangabaran aing

*Cara meulina moal diwartoskeun kumargi bilih aya anu di salah gunakeun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar