ayeuna tabuh

Sabtu, 08 Desember 2012

Panyinglar (Panyawat - Nu Sirik)

Singlar aing singlar duna
Singlar aing singlar rosul
Disinglar ku pangabaran aing
Bilih aya nu sirik dengki jail kaniaya
Pang nyinglarkeun ku Eyang Haji Jaga Sakti
Mbah Wulung Jaga Kantong Eyang Haji Langlang Buana
Bilih dongkapna panyawat ti palih kulon
Pangnyinglarkeun
Bilih ti pada bangsa jin
Ti siluman pangapingkeun
Ti peutingna pangjagakeun
Ti beurang ku Eyang Haji Jaga Sakti
Mbah Wulung Jaga Kantong Eyang Haji Langlang Buana
Waras ku kersaning Alloh Taala

Tidak ada komentar:

Posting Komentar