ayeuna tabuh

Selasa, 19 November 2013

Singlar meh teu eraan

Sima aing
Sima maung
Anu nangtung
Siga lutung
Anu nagog
Siga bagong
Nya aing jelemana sorangan

(Gebrig hareupeun panto tilu kali bari tiup pantona)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar