ayeuna tabuh

Selasa, 19 November 2013

Asihan

Ashadu ala illaha illallh
asihan aing si ciung wulung
nu hurung dina jajantung
nu herang dina kalilipa
anu di kandung ku indung
anu di gugulung ku bapa
gek sia (ngaran lalaki/awewe) diuk menta rasa
rasa aing aya di sia (ngaran lalaki/awewe) rasa sia aya di aing
rep siep sari
eunteup ka raga awaking
muga welas, muga asih
mung asih ka badan aing

Tidak ada komentar:

Posting Komentar