ayeuna tabuh

Kamis, 27 Desember 2012

Pupuh Durma

Durma mangrupakeun tembang pupuh anu ngagambarkeun rasa ambek, gede hate atawa sumanget

Conto tembang

Moal ngejat sanajan ukur satapak
Geus dipasti ku jangji
Mun tacan laksana
Numpes musuh sarakah
Henteu niat seja balik
Najan palastra
Mati di medan jurit

Di mamana si penjajah
Pada amarah marudah
Manan kapok anggur gawok
Najan dituyuk diragut
Nagri sadayana
Umumna ngabela
Nyempad rosa, pulitik penjajah
Tapi nu ngajajah
Teu pasrah, teu sadrah
Terus meres, ngahina ngarinah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar