ayeuna tabuh

Kamis, 27 Desember 2012

Pupuh Asmarandana

Asmarandana ngarupakeun tembang pupuh anu ngagambarkeun rasa sikep kahirupan di Buana atawa Bumi alam. Oge ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh jeung alam. Pupuh teh jumlahna 7 padalisan. Guru wilangan jeung guru laguna nyaeta 81, 8a, 8o/e, 8i/a, 7i/a, 8u, 8a.

Conto tembang

Eling eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan bae
Raga taya pangawasa
Lamun kasasar lampah
Nafsu nu matak kaduhung
Badan anu katempuhan

Eling eling masing eling
Di dunya urang ngumbara
Laku lampah nu utama
Asih ka papada jalma
Ucap tekad reujeung lampah
Tingkah polah sing merenah
Runtut Rukun Sauyunan
Hirup jucung panggih jeung kamulyaan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar